ישיבה אור יוסף - בית חגי
כתב העת יוצרות א
שנה תשסט
קטגוריות יוצרות א, פרק שישי בבא מציעא, פועלים