ישיבה נתיבות
כתב העת אסופות ה
שנה תשעו
קטגוריות אסופות ה, סנהדרין, פרק שמיני סנהדרין, קידוש השם ויהרג ואל יעבור