ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ח
שנה תשנו
קטגוריות בלכתך בדרך ח, הלוואה, פרק שני כתובות, שעבוד ומכירת הלוואה ושטר חוב