ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ו
שנה תשנו
קטגוריות בלכתך בדרך ו, פרק שישי סנהדרין, כללי