ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים כללי הוראה א
שנה תשעד
קטגוריות טל חיים כללי ההוראה א, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.