ישיבה מכון התורה והארץ
כתב העת אמונת עתיך 107
שנה תשעה
קטגוריות אמונת עתיך 107, כלאים, פת הבאה בכיסנין וגדרי פת, חלה