ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יט
שנה תשסב
קטגוריות בלכתך בדרך כ, קניין, פרק ראשון קידושין, קידושי שטר