ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יד
שנה תשנט
קטגוריות בלכתך בדרך יד, כללי, פרק תשיעי בבא בתרא, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם