ישיבה אור יוסף - בית חגי
כתב העת יוצרות ג
שנה תשעה
קטגוריות יוצרות ג, פרק ראשון בבא מציעא, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, שבועת עד אחד