ישיבה רעננה
כתב העת בינות א
שנה תשסה
קטגוריות בינות א, כללי, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין