ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לתלמוד א
שנה תשעה
קטגוריות שערים לגמרא - בבא קמא, פרק שמיני בבא קמא, יורה דעה כללי