ישיבה מרכז הרב
כתב העת מבית מדרשנו שבת
שנה תשעא
קטגוריות מבית מדרשנו - שבת, הוצאה מרשות לרשות, פרק ראשון שבת