ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כב
שנה תשסד
קטגוריות בלכתך בדרך כב, פרק שישי בבא קמא, קידוש השם ויהרג ואל יעבור