ישיבה שיח
כתב העת קונטרס כב
שנה תשסט
קטגוריות קונטרס כב, כללי - תנ"ך, תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו)