ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה י
שנה תשסא
קטגוריות ממעין מחולה י, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שלישי בבא בתרא