ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה י
שנה תשסא
קטגוריות ממעין מחולה י, כללי, מלאכת מחשבת, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה