ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד - מלוכה ושלטון
שנה תשעח
קטגוריות מינוי ותוקף, מלוכה ושלטון, חברה ומדינה כללי, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה