ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, גרמא וגרמי, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, פרק תשיעי בבא קמא