ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ג
שנה תשמד
קטגוריות שעלי דעת ג, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, פרק שלישי בבא בתרא