ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום טו
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום טו, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שלישי בבא בתרא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין