ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יא
שנה תשס
קטגוריות מאבני המקום יא, פרק יב שבת, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך