ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון טו
שנה תשמט
קטגוריות אורות עציון טו, תשמט, שליחות ותנאי, פרק ראשון בבא מציעא