ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, בעליו עמו - שמירה בבעלים, פרק שמיני בבא מציעא