ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 114
שנה תשמו
קטגוריות עלון שבות 114, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק שביעי שבת