ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו יב
שנה תשעה
קטגוריות מאורנו יב, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, לפני עיוור לא תיתן מכשול, כללי