ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו יב
שנה תשעה
קטגוריות מאורנו יב, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה, פרק שמיני בבא מציעא