ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יב
שנה תשסו
קטגוריות מעלין בקודש יב, נידה, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום