ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות
שנה תשעח
קטגוריות שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות, עדים זוממים, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, פרק ראשון מכות