ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה כ
שנה תשנט
קטגוריות קול ברמה כ, תשנט, פרק שישי בבא קמא, קידוש השם ויהרג ואל יעבור, פרק עשירי בבא קמא