ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום טו
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום טו, שבועת עד אחד, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, פרק ראשון בבא מציעא