ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יג
שנה תשסא
קטגוריות מאבני המקום יג, מיגו, פרק שלישי בבא בתרא, טוען ונטען