ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יא
שנה תשס
קטגוריות מאבני המקום יא, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, פרק יב שבת