ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום י
שנה תשנו
קטגוריות מאבני המקום י, גרמא וגרמי, פרק תשיעי סנהדרין, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה