ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת א
שנה תשלב
קטגוריות שעלי דעת א, גבולות הארץ וקדושתה, מצוות יישוב הארץ