ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון ל
שנה תשנט
קטגוריות אורות עציון ל, הוצאה מרשות לרשות, פרק עשירי שבת