ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ד
שנה תשמו
קטגוריות שעלי דעת ד, פרק שני כתובות, מיגו, חזרה מעדות - כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד