ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ג
שנה תשמד
קטגוריות שעלי דעת ג, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, פרק שלישי בבא בתרא, מלוכה ושלטון