כתב העת שבות יהודה וישראלה
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, מלוכה ושלטון, דילמות וקונפליקטים