כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, לא תסור ובית דין הגדול, מלוכה ושלטון, דילמות וקונפליקטים