ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כט
שנה תשעה
קטגוריות מעלין בקודש כט, המקדש לדורותיו, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו