ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יד
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום יד, פרק עשירי יבמות, כללי, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות