ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 160
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות 160, תפילת תשלומין, ראש השנה ויום כפור