ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יז
שנה תשעד
קטגוריות אבני משפט יז, תשעד, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שלישי יבמות