ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יז
שנה תשעד
קטגוריות אבני משפט יז, תשעד, פרק שמיני גיטין, פרק ראשון בבא מציעא, גיטין