ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום י
שנה תשנו
קטגוריות מאבני המקום י, פרק שני בבא קמא, פרק שלישי בבא מציעא, תחילתו בפשיעה וסופו באונס