כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, דילמות וקונפליקטים, מלוכה ושלטון