ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ג
שנה תשעו
קטגוריות בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק ראשון בבא מציעא