ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ג
שנה תשעו
קטגוריות תלמוד והלכה כללי, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., חזקה, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה