כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, תרומות ומעשרות, פרק רביעי בבא מציעא