כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, טומאת מת, אהל ופרה אדומה, כוהנים